Društvo vsako leto organizira Šentviške dneve, ki potekajo v mesecu juniju.