• raziskovanje in obujanje lokalnih posebnosti (osebnosti, znamenitosti)

 

  • krepitev  slovenske besede, slovenske kulture in  ljubezni do domovine

 

  • povezovanje inštitucij v Četrtni skupnosti Šentvid

 

  • uresničevanje potencialov posameznikov skozi ljubiteljsko kulturo