Turistično-izobraževalna dejavnost pokriva tako geografska območja v naši domovini kot izven nje. Vsako leto v mesecu oktobru je organiziran izlet po Sloveniji za člane in tudi nečlane našega društva. Večkrat se organizira potopisna predavanja, ki so vedno številčno obiskana. Društvo tudi vsako leto izda turistični spominek, ki se nanaša na posebnost domačega kraja. Tako je bila narejena majhna lesena piramida (Vižmarski tabor), šolska tablica (šolstvo v Šentvidu), Aljažev stolp (izdelava Aljaževega stolpa v Šentvidu) in še mnogi drugi.