1. Brane Kopač (predsednik)
 2. Andreja Bečan (podpredsednica)
 3. Simona Čarman (tajnica)
 4. Franc Velkavrh (zgodovina in etnologija)
 5. Helena Kopač (literarna dejavnost)
 6. Vesna Jelena Kirbiš (literarna dejavnost)
 7. Alen Salihović (stiki z javnostjo)
 8. Vinko Žnidaršič (turizem)
 9. Jože Konec (tehnik)
 10. Špela Sitar (literarna dejavnost)
 11. Župnik Ivan Jagodic
 12. Bernarda Menart (literarna dejavnost, organizacija)
 13. Nataša Muršec (literarna dejavnost)
 14. Janez Kregar (etnologija, mizarstvo)
 15. Jožica Dolinšek (gostinstvo)