Društvo Blaž Potočnikova čitalnica je začelo z delovanjem leta 1996 kot naslednik narodne čitalnice v Šentvidu. Iz zgodovine je namreč razvidno, da je bila kultura na tem območju že močno razvita tudi v preteklih stoletjih. Blaž Potočnik je kot šentviški župnik v sredini 19. stoletja ustanovil narodno čitalnico, saj je ob pravem času spoznal, kaj je najbolj pomembno za slovenski narod, da se bo duhovno in kulturno dvigal in se krepil. Zavedal se je, da lahko preživi le narod, ki bo imel bogato kulturo in negoval svoje korenine, predvsem pa spoštoval svoj jezik. V devetdesetih letih 20. stoletja se je nekaj zavednih ljudi odločilo, da je treba v kraju zopet oživiti kulturno dogajanje, raziskovati preteklost domačega kraja, jo predstaviti sedanjosti, da bo lahko v dobrem vplivala na prihodnost. Tako je nastalo današnje društvo Blaž Potočnikova čitalnica.

Ustanovni člani so bili:

-Frane Erman

-Franci Velkavrh

-Brane Kopač

-Jože Arhar

-Marinka Mrak

-Andrej Žnidaršič

-Ana Erman

-Alojz Miklavčič

-Božidar Metelko