Pozdrav domovini ob 30. obletnici Slovenije

Foto: Alojz Miklavčič

Foto: Robert in Matej Vurušič