Slavnostna otvoritev Spominske mizarnice

Slavnostna otvoritev Spominske mizarnice

Društvo BPČ je danes ob 18. uri odprlo Spominsko mizarnico na Kosijevi 3 v Guncljah. Gre za eno redkih muzejskih postavitev v teh krajih in posvečeno tukajšnjim mizarjem.

Šentvid v Ljubljani z okolico je bil v preteklih stoletjih daleč naokoli znan kot kraj, v katerem je bilo mizarstvo vodilna rokodelska dejavnost. Največ delavnic je delovalo v 1. polovici 20 stoletja s številčnimi nihanji med 40 in 50, povprečno so zaposlovali med 3 do 5 pomočnikov in vajencev. Praviloma so to bili družinski obrati z nekaj začasnimi poizkusi ustanavljanja zadrug in družabništev.

Mestna občina Ljubljana je Društvu Blaž Potočnikova čitalnica dodelila prostor na Kosijevi ulici 3 v Guncljah. Društvo je pridobilo gradivo za celovito slikovno, dokumentarno in materialno predstavitev mizarjenja. S slikovnim in dokumentarnim gradivom je opisan izobraževalni proces vajencev, pomočnikov in mojstrov ter poslovna in socialna razmerja med njimi. Predstavljen je tudi nemirni čas nemške okupacije in povojno revolucionarno dogajanje. Gradivo je razdeljeno na različne tematske sklope, ki jih sestavljajo zbirke različnega orodja, osebnih dokumentov, fotografij in katalogov. Dokumentacija priča o bogati življenjski in ustvarjalni poti mnogih šentviških mizarjev in glavnih mentorjev tega procesa. Potomci, ki so ohranjali družinski zgodovinski fond, so se prijazno odzvali vabilu in so bili pripravljeni podariti material za pripravo stalne zbirke. Slednjo je omogočila velikodušnost mnogih, ki so projekt podprli z materialno donacijo, in skupine domoljubov, ki so s prostovoljnim delom ohranili spomin na najštevilčnejše mizarsko središče v Sloveniji.
Spominska soba je v prvi vrsti namenjena ohranjanju bogate dediščine, je pa v njej dovolj informativnih in zanimivih vsebin za vse generacije. Lahko pa bo služila tudi kot turistična zanimivost kraja. Z odprtjem Spominske mizarnice zaključujemo leto spomina na ustanovitev prve mizarske zadruge na Kranjskem.

Foto: Robert Vurušič