SPOROČILO ZA JAVNOST – 28. Šentviški dnevi

Društvo Blaž Potočnikova čitalnica (BPČ) pripravlja tradicionalne 28. Šentviške dneve, katerih rdeča nit je 30 let Slovenije. Dogajanje se bo začelo v sredo, 9. junija 2021, ob 17. uri s prireditvijo ob zaključku natečajev osnovnih in srednjih šol na temo rojstva naše države. Nadaljevalo se bo v četrtek, 10. junija 2021 z odprtjem Spominske mizarnice. Med dogodki, ki se bodo zgodili je še srečanje zakoncev jubilantov, slovesna sveta maša ob Vidovi nedelji, 13. junija 2021 ob 10. uri, vrh 28. Šentviških dni pa bo v nedeljo, 20. junija 2021 ob 21.30, ko bo prireditev Pozdrav domovini.

Učenci in dijaki so pod vodstvom mentorjem razmišljali o osamosvojitvi Slovenije, lepotah, posebnostih in zanimivostih naše dežele. Ustvarjali so na temo »Moja dežela je moja država«. Prispelo je preko 100 izdelkov z literarnega, likovnega, tehniškega, fotografskega in kulinaričnega področja. Na natečajih so sodelovali učenci OŠ Šentvid, OŠ Franc Rozman Stane, OŠ Alojzija Šuštarja ter dijaki Škofijske klasične gimnazije. Razstavljena dela si lahko ogledate od 9. 6. v parku pred OŠ Šentvid/Gimnazijo Šentvid, zmagovalna dela pa bodo razstavljena v Knjižnici Šentvid od 14. 6. naprej. 28. Šentviške dneve bo obogatilo odprtje Spominske mizarnice, ki pomembno ohranja dediščino vižmarskih in šentviških mizarjev. V Kultu 316 bodo ponudili slovenski meni, slavnostno pa bomo praznovanje zaključili s tradicionalno prireditvijo Pozdrav domovini na trati za cerkvijo.

Za dodatne informacije lahko pokličete podpredsednici društva BPČ Andreji Bečan, 031 298 496.

Več o Spominski mizarnici – Franci Velkavrh, Društvo Blaž Potočnikova čitalnica

Šentvid v Ljubljani z okolico je bil v preteklih stoletjih daleč naokoli znan kot kraj, v katerem je bilo mizarstvo vodilna rokodelska dejavnost. Največ delavnic je delovalo v 1. polovici 20 stoletja s številčnimi nihanji med 40 in 50, povprečno so zaposlovali med 3 do 5 pomočnikov in vajencev. Praviloma so to bili družinski obrati z nekaj začasnimi poizkusi ustanavljanja zadrug in družabništev.

Foto: Robert Vurušič

Mestna občina Ljubljana je Društvu Blaž Potočnikova čitalnica dodelila prostor na Kosijevi ulici 3 v Guncljah. Društvo je pridobilo gradivo za celovito slikovno, dokumentarno in materialno predstavitev mizarjenja. S slikovnim in dokumentarnim gradivom je opisan izobraževalni proces vajencev, pomočnikov in mojstrov ter poslovna in socialna razmerja med njimi. Predstavljen je tudi nemirni čas nemške okupacije in povojno revolucionarno dogajanje. Gradivo je razdeljeno na različne tematske sklope, ki jih sestavljajo zbirke različnega orodja, osebnih dokumentov, fotografij in katalogov. Dokumentacija priča o bogati življenjski in ustvarjalni poti mnogih šentviških mizarjev in glavnih mentorjev tega procesa. Potomci, ki so ohranjali družinski zgodovinski fond, so se prijazno odzvali vabilu in so bili pripravljeni podariti material za pripravo stalne zbirke. Slednjo je omogočila velikodušnost mnogih, ki so projekt podprli z materialno donacijo, in skupine domoljubov, ki so s prostovoljnim delom ohranili spomin na najštevilčnejše mizarsko središče v Sloveniji.

Spominska soba je v prvi vrsti namenjena ohranjanju bogate dediščine, je pa v njej dovolj informativnih in zanimivih vsebin za vse generacije. Lahko pa bo služila tudi kot turistična zanimivost kraja. Z odprtjem Spominske mizarnice zaključujemo leto spomina na ustanovitev prve mizarske zadruge na Kranjskem.

Društvo BPČ

Društvo je dobilo ime po Šentviškem župniku Blažu Potočniku, ki je sredi 19. stoletja ustanovil narodno čitalnico, saj je spoznal, da lahko preživi le narod, ki neguje svoje korenine, spoštuje svoj jezik in bogati svojo kulturo. Člani društva že vse od takrat sledijo njegovemu izročilu: raziskujejo preteklost domačega kraja z okolico ter jo s pomočjo gledaliških iger, akademij, razstav in člankov v medijih predstavljajo prebivalcem Četrtne skupnosti Šentvid in širši javnosti. Društvo je razdeljeno na pet sekcij: gledališko, narodopisno, literarno, športno in sekcijo za narodne noše. Lani je ob prazniku Mestne občine Ljubljana prejelo plaketo glavnega mesta za poživljevalca kulturne dejavnosti v Četrtni skupnosti Šentvid.

Njihova najpomembnejša prireditev so Šentviški dnevi, ki združujejo pevsko, gledališko, narodopisno in športno dejavnost. Prireditev traja mesec dni, dogodki so v glavnem brezplačni in potekajo tako v notranjih prostorih kot zunaj.

Več informacij in program:
28. Šentviški dnevi – Slovenija 30-letnica